nedelja, 26. maj 2024

Obvestila uporabnikom 2016

   
 

ARHIV OBVESTIL 2016

   
   

OBVESTILO UPORABNIKOM

Uskladitev cen komunalnih storitev z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (ur. List rs, št. 87/2012 in 109/2012)

Spremembe pri oblikovanju cen in nove storitve

   
   
   
   
  DECEMBER 2016  
     
 

DECEMBER 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2017
 • Obvestilo o delovnem času med prazniki
 • Obnovitev vlog za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
  (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

DECEMBER 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2017
 • Obvestilo o delovnem času med prazniki

DECEMBER 2016 - PRAVNE OSEBE

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2017
 • Obvestilo o delovnem času med prazniki

 

     
   
   
   
   
   
   
  NOVEMBER 2016  
     
 

NOVEMBER 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Mestna blagajna
 • Zamrznitve vodomerov
 • Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke
  (ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico)

NOVEMBER 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Mestna blagajna
 • Zamrznitve vodomerov
 • Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke
  (ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico)

NOVEMBER 2016 - PRAVNE OSEBE

 • Zamrznitve vodomerov
 • Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke

 

     
  OKTOBER 2016  
     
 

OKTOBER 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov (ponedeljka 07. do petka 11. novembra)
  (ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 pe in greznice

OKTOBER 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov (ponedeljka 07. do petka 11. novembra)
  (ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 pe in greznice

 

     
  SEPTEMBER 2016  
     
 

SEPTEMBER 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje tekstila
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

SEPTEMBER 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje tekstila
 • Kako ločeno zbirati biološke odpadke? (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
     
  AVGUST 2016  
     
 

AVGUST 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Elektronski račun
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev

AVGUST 2016 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Elektronski račun
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev

AVGUST 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Elektronski račun
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
     
  JULIJ 2016  
     
 

JULIJ 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Sprememba cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) z veljavnostjo 1. Julij 2016 (ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)

Individualne hiše - tromesečna obvestila uporabnikom
Individualne hiše - šestmesečna obvestila uporabnikom

JULIJ 2016 - PRAVNE OSEBE

 • Sprememba cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) z veljavnostjo 1. Julij 2016 (ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)

JULIJ 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Sprememba cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) z veljavnostjo 1. Julij 2016 (ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)
     
  JUNIJ 2016  
     
 

JUNIJ 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena Uredbe o metodologiji cen storitev

JUNIJ 2016 - PRAVNE OSEBE

 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena Uredbe o metodologiji cen

JUNIJ 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena Uredbe o metodologiji cen
     
  MAJ 2016  
     
 

MAJ 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Male komunalne čistilne naprave (MKČN) in nepretočne greznice – obstoječi objekti spremembe zakonodaje

MAJ 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Male komunalne čistilne naprave (MKČN) in nepretočne greznice – obstoječi objekti spremembe zakonodaje
     
  APRIL 2016  
     
 

APRIL 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • 22. april – Svetovni dan Zemlje
 • Ravnanje z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN

APRIL 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • 22. april – Svetovni dan Zemlje
 • Ravnanje z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN

APRIL 2016 - PRAVNE OSEBE

 • 22. april – Svetovni dan Zemlje
 • Ravnanje z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN
     
  MAREC 2016  
     
 

MAREC 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Plačevanje računov na telefonih z mobilno aplikacijo Hal mBills
 • Ločeno zbiranje kosovnih odpadkov (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

MAREC 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Plačevanje računov na telefonih z mobilno aplikacijo Hal mBills
 • Ločeno zbiranje kosovnih odpadkov (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

 

 

     
  FEBRUAR 2016  
     
 

FEBRUAR 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje tekstila (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Ločeno zbiranje odpadkov - zbirni centri (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

FEBRUAR 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje tekstila (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Ločeno zbiranje odpadkov - zbirni centri (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

FEBRUAR 2016 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje odpadkov - zbirni centri (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

 

     
  JANUAR 2016  
     
 

JANUAR 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod

JANUAR 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod

JANUAR 2016 - PRAVNE OSEBE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod