sreda, 19. junij 2024

Obvestila uporabnikom 2015

   
 

ARHIV OBVESTIL 2015

   
  DECEMBER 2015  
     
 

DECEMBER 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
Urniki odvoza odpadkov za leto 2016
Obvestilo o delovnem času med prazniki

DECEMBER 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
Urniki odvoza odpadkov za leto 2016
Obvestilo o delovnem času med prazniki

DECEMBER 2015 - PRAVNE OSEBE
Urniki odvoza odpadkov za leto 2016
Obvestilo o delovnem času med prazniki

     
  NOVEMBER 2015  
     
 

NOVEMBER 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
Zamrznitve vodomerov
Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke (ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico)

NOVEMBER 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
Zamrznitve vodomerov
Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke (ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico)

NOVEMBER 2015 - PRAVNE OSEBE
Zamrznitve vodomerov
Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke (ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico)

     
  OKTOBER 2015  
     
 

OKTOBER 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov (ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)

OKTOBER 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov (ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)

     
  SEPTEMBER 2015  
     
 

SEPTEMBER 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
Elektronski račun
Internetna stran komunala.info

SEPTEMBER 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
Elektronski račun

SEPTEMBER 2015 - PRAVNE OSEBE
Elektronski račun
Internetna stran komunala.info
Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev

     
   
   
   
  AVGUST 2015  
     
 

AVGUST 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
Kaj vse je prepovedano odlagati v kanalizacijo

AVGUST 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
Kaj vse je prepovedano odlagati v kanalizacijo

AVGUST 2015 - PRAVNE OSEBE
Kaj vse je prepovedano odlagati v kanalizacijo

     
  JULIJ 2015  
     
 

JULIJ 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Sporočanje stanja vodomera preko interneta
2. Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev

JULIJ 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Internetna stran komunala.info
2. Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev

JULIJ 2015 - PRAVNE OSEBE
1. Prepoved odvzema pitne vode iz javnih hidrantov
2. Prijava okvar

 

     
  JUNIJ 2015  
     
 

JUNIJ 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma

JUNIJ 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma

JUNIJ 2015 - PRAVNE OSEBE
Priporočilo za pogostejše izpiranje internega vodovodnega omrežja v času visokih poletnih temperatur

 

     
  MAJ 2015  
     
 

MAJ 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov (ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico)
2. Nove cene javne službe oskrbe s pitno vodo na delu območja občine Slovenska Bistrica, ki ga oskrbuje Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. (velja samo za Občino Slovenska Bistrica)

MAJ 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Kako ločeno zbirati biološke odpadke?

MAJ 2015 - PRAVNE OSEBE - velja samo za Občino Slovenska Bistrica
1. Nove cene javne službe oskrbe s pitno vodo na delu območja občine Slovenska Bistrica, ki ga oskrbuje Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.

 

     
  APRIL 2015  
     
 

APRIL 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Obračunavanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za stavbe, v katerih ni prijavljenih prebivalcev
2. Ločeno zbiranje odpadkov – zbirni centri (ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico)
3. Plačevanje položnic okp brez provizije v Šmarju pri Jelšah

APRIL 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Obračunavanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za stavbe, v katerih ni prijavljenih prebivalcev

     
  MAREC 2015  
     
 

MAREC 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov po sistemu naročilnic (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
2. Plačevanje položnic okp brez provizije v Šmarju pri Jelšah

MAREC 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Ločeno zbiranje kosovnih odpadkov (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
2. Plačevanje položnic okp brez provizije v Šmarju pri Jelšah

     
  FEBRUAR 2015  
     
 

FEBRUAR 2015 - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Ločeno zbiranje tekstila
2. Ločeno zbiranje odpadkov – zbirni centri

FEBRUAR 2015 - PRAVNE OSEBE
1. Ločeno zbiranje odpadkov – zbirni centri

FEBRUAR 2015 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Ločeno zbiranje tekstila
2. Ločeno zbiranje odpadkov – zbirni centri

 

     
  JANUAR 2015  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
2. Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
1. Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
2. Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
2. Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke