sreda, 19. junij 2024

Obvestila uporabnikom 2014

   
 

ARHIV OBVESTIL 2014

   
   

OBVESTILO O PRAZNJENJU GREZNIC

Obvestilo o obveznosti praznjenja grezničnih gošč-blata pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli

   
  DECEMBER 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Urniki odvoza odpadkov za leto 2015
2. Obvestilo o delovnem času med prazniki

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
1. Urniki odvoza odpadkov za leto 2015
2. Obvestilo o delovnem času med prazniki

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Urniki odvoza odpadkov za leto 2015
2. Obvestilo o delovnem času med prazniki

     
  NOVEMBER 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Obveščanje o prekinitvah dobave pitne vode zaradi izvajanja investicijskih del
2. Zamrznitve vodomerov
3. Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke
4. Zbiranje in odvoz kosovnega odpada
5. Praznjenje in odvoz blata iz greznic in malih čistilnih naprav

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
1. Zamrznitve vodomerov
2. Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Obveščanje o prekinitvah dobave pitne vode zaradi izvajanja investicijskih del
2. Zamrznitve vodomerov
3. Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke
4. Zbiranje in odvoz kosovnega odpada
5. Ločeno zbiranje odpadkov – zbirni centri

     
  OKTOBER 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
2. Elektronski račun

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
Elektronski račun

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
2. Elektronski račun

     
  SEPTEMBER 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Mestna blagajna
2. Ločeno zbiranje tekstila

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
1. Ločevanje odpadkov
2. Kvaliteta pitne vode znotraj hišnih sistemov

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Mestna blagajna
2. Ločeno zbiranje tekstila

     
  AVGUST 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Kaj vse je prepovedano odlagati v kanalizacijo
2. Spremembe lastnika ali plačnika, najemnika

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
1. Kaj vse je prepovedano odlagati v kanalizacijo
2. Spremembe lastnika ali plačnika, najemnika

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Kaj vse je prepovedano odlagati v kanalizacijo
2. Spremembe lastnika ali plačnika, najemnika

     
  JULIJ 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Prepoved odvzema pitne vode iz javnih hidrantov
2. Prijava okvar

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
1. Prepoved odvzema pitne vode iz javnih hidrantov
2. Prijava okvar

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Prepoved odvzema pitne vode iz javnih hidrantov
2. Prijava okvar

     
  JUNIJ 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
Priporočilo za pogostejše izpiranje internega vodovodnega omrežja v času visokih poletnih temperatur

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma

     
  MAJ 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
2. Sežiganje odpadkov doma – samopovzročeno onesnaževanje okolja

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
Kako ločeno zbirati biološke odpadke

     
  APRIL 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov po sistemu naročilnic
2. Praznjenje in odvoz blata iz greznic in malih čistilnih naprav
3. Terminski plan praznjenja blata pretočnih in nepretočnih greznic in blata malih komunalnih čistilnih
    naprav (MKČN) 2014 – 2016

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov po sistemu naročilnic

     
  MAREC 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
Obvestilo o obveznosti praznjenja grezničnega blata pretočnih in nepretočnih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
Poročanje na podlagi Uredbe o odpadkih (Ur.list RS, št. 103/2011)

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
Pojasnila k uskladitvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012 in 109/2012)

     
  FEBRUAR 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
2. Uskladitev cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012 in 109/2012)

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
1. Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
2. Uskladitev cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012 in 109/2012)

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
2. Uskladitev cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012 in 109/2012)

 

     
  JANUAR 2014  
     
 

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
1. Uskladitev cen komunalnih storitev z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
   gospodarskih javnih služb varstva okolja (ur. List rs, št. 87/2012 in 109/2012)
2. Spremembe pri oblikovanju cen in nove storitve

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
1. Uskladitev cen komunalnih storitev z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
    gospodarskih javnih služb varstva okolja (ur. List rs, št. 87/2012 in 109/2012)
2. Spremembe pri oblikovanju cen in nove storitve

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
1. Uskladitev cen komunalnih storitev z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
    gospodarskih javnih služb varstva okolja (ur. List rs, št. 87/2012 in 109/2012)
2. Spremembe pri oblikovanju cen in nove storitve