O Nas
Zemljevid
Galerija - čistilne naprave

Čistilna naprava
text text
texttext

Deponija Tuncovec
text text
texttext

Več slik ...

Galerija vodovod
   
O NASOKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE
ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.

CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA

TRR:  06000-0029105634
ID:  SI43438806

KONTAKT


 
   
   

1.1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

Naziv in naslov podjetja: OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.  
 3250  Rogaška Slatina, Celjska cesta 12

   
Telefon: 03 – 81 21 400
Telefax: 03 – 81 21 415
Matična številka:  5111501 000
Davčna številka:   SI43438806
Šifra dejavnosti: 36.000
Transakcijski račun: 06000-0029105634
   

1.2. Organi upravljanja, vodstvo podjetja oz. člani uprave

Skladno z Zakonom o gospodarskih javnih skužbah je OKP Rogaška Slatina d.o.o. organizirana v obliki javnega podjetja, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah pa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo.

Podjetje ima naslednje organe upravljanja:

 • skupščino
 • nadzorni svet
 • svet ustanoviteljev in
 • direktorja.

1.2.1. Skupščina družbe

Skupščino sestavljajo predstavniki občin. Člani skupščine družbe so:

Jožef Pregrad    predstavnik Občine Bistrica ob Sotli – predsednik
Petra Gašparić      predstavnica Občine Rogaška Slatina – članica
Peter Planinšek     predstavnik Občine Šmarje pri Jelšah - član
Magda Jurjec      predstavnica Občine Podčetrtek – članica
Daniel Čoklc        predstavnik Občine Kozje - član
Laura Gregorčič        predstavnica Občine Rogatec – članica
Andrej Polanec   predstavnik Občine Poljčane - član

 

1.2.2. Nadzorni svet

Nadzorni svet sestavlja 10 članov, 7 članov je predstavnikov občin ustanoviteljic, 3 člani so predstavniki delavcev.

 1. mag.Srečko Jug – predsednik
 2. Viktor Božak
 3. Janez Colnerič
 4. Marija Jurčič
 5. Marjeta Krempl
 6. Marko Kunej
 7. Simon Narat
 8. Martina Kitak
 9. Robi Babič
 10. Štefan Ferčec

1.2.3. Svet ustanoviteljev

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi so občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovili skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic družbe.

1.2.4. Uprava podjetja

1. Direktor podjetja: mag. Bojan PIRŠ

1.2.5. Vodje posameznih služb in poslovnih enot

1. Vodja finančno-računovodske službe: Marjeta STEFANOVSKI
2. Vodja pravno kadrovske službe: Alenka TURIN
3. Vodja PE vodooskrbe in vzdrževanja: Zvonimir JUNEŽ
4. Vodja PE javne kanalizacije: Mirko VEČERIĆ
5. Vodja PE čistilnih naprav: mag. Franc BERK
6. Vodja PE zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov: Peter ŠTURBEJ