URNIKI ODVOZA ODPADKOV
RUMENA VREČA
LOČEVANJE EMBALAŽE
OBVESTILA UPORABNIKOM
PRIJAVA NAPAK
OSKRBA S PITNO VODO
IZKOPI IN SANACIJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV
POROČILA O DELOVANJU
MALE ČISTILNE NAPRAVE
Kontakt
Tajništvo:
za odvoz odpadkov:
tel.: (03) 81 21 400
fax.:(03) 81 21 415
e-mail: tajnistvo@okp.si

Uradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       
delovni čas mestne blagajne
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

Urniki odvoza 2016
Individualne hiše
in rumena vreča za gospodarstvo
Redni odvoz
Biološki odpadki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Večstanovanjski objekti
(bloki, večstanovanjske hiše)
Redni odvoz
Biološki odpadki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ustanove (šole, vrtci)
Redni odvoz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gospodarstvo v naseljih
Redni odvoz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VSI URNIKI 2016

Prijava napak pri vodooskrbi
Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Navodila za ločeno zbiranje odpadkov
RUMENA  VREČA
Pravilna uporaba rumenih vreč, kaj sodi in kaj ne sodi v rumeno vrečo

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

(zeleni zabojniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v zelene zabojnike, ločeno zbiranje odpadnega papirja in stekla

BIOLOŠKI ODPADKI

(rjavi zabojniki, kompostniki)
Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v rjavo posodo ali na kompost

Praznjenje greznic in MKČN 2014 – 2016
Arhiv obvestil uporabnikom

Obvestilo

Obveščamo uporabnike pitne vode na področju LASTNIČA, KRIŽNEGA VRHA, TREBČ, PODSREDE, POKLEKA IN GORJAN, da se PREKLICUJE OBVESTILO o prekuhavanju vode za pitje in pripravo hrane.


Hvala za razumevanje!   

 

22. April - Svetovni dan Zemlje
Dan odprtih vrat - zbirni center Tuncovec in Center ponovne uporabe

 

   
   

VODA VIR ŽIVLJENJA
Infografika

   
   

SVETOVNI DAN VODE
Infografika ob svetovnem dnevu vode

   
   

NOVA PRIDOBITEV ZA OKP ROGAŠKA SLATINA

V četrtek 25.2.2016 smo v podjetju OKP Rogaška Slatina prevzeli novo smetarsko vozilo Mercedes Benz.
Vozilo je namenjeno odvozu ločenih frakcij.

   
   

NAREDIMO VEČ Z MANJ – Z ODGOVORNIM VEDENJEM DO MANJŠE PORABE

V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. V Sloveniji več kot 4 milijone ton.
Vsak od nas vsak dan potroši 43 kg naravnih virov. V povprečju porabimo tretjino virov več, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. To pomeni, da trošimo več, kot imamo.

   
   

OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O. S CENTROM PONOVNE UPORABE V SKRBI ZA
ZMANJŠEVANJE ODPADKOV

Dematerializacija – narediti več z manj.
To je dokazal prvi center ponovne uporabe v sloveniji, ki od leta 2010 obratuje na lokaciji zbirnega centra OKP Rogaška Slatina d.o.o. Tuncovec. Vabimo vas, da v tednu zmanjševanja odpadkov obiščete CPU na lokaciji zbirnega centra OKP Rogaška Slatina d.o.o. v Tuncovcu in spoznate, kako je mogoče vsak dan v praksi zmanjševati odpadke, izvajati dematerializacijo in načelo »narediti več z manj«.
Delovni čas: 8. – 16. ure.

   
   

ODPUST DOLGOV IZ NASLOVA KOMUNALNIH STORITEV SOCIALNO NAJŠIBKEJŠIM OBČANOM

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je pristopilo k projektu, ki socialno najšibkejšim občanom omogoča enkraten odpis dolgov. Pristop k sporazumu so podprli vsi organi podjetja – Nadzorni svet, Skupščina in Svet ustanoviteljev. Pristop k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov je podjetje podpisalo 1. 9.2015. K projektu smo pristopili, da bi socialno najšibkejšim občanom vsaj malo pomagali in jih razbremenili starih dolgov, ki jim onemogočajo poravnavanje tekočih obveznosti in jim tako vsaj delno omilili socialno stisko.

   
   

NOVO TOVORNO VOZILO VW GV CRAFTER KESONAR Z DVIGALOM PALFINGER

V petek dne 7.8.2015 smo v podjetju OKP Rogaška Slatina prevzeli novo tovorno vozilo Volkswagen GV CRAFTER kesonar z dvigalom Palfinger.

   
   

NOVO VOZILO MERCEDES-BENZ za odvoz grezničnih gošč

23.10.2014 smo v podjetju OKP Rogaška Slatina prevzeli novo  vozilo Mercedes - Benz za prevoz in črpanje grezničnih gošč.

   
   

NOVO VOZILO MERCEDES-BENZ

V sredo dne 27.7.2014 smo v podjetju OKP Rogaška Slatina prevzeli novo smetarsko vozilo Mercedes - Benz. Zaradi razgibanih in hribovitih področij je takšno vozilo potrebno za naše varno delo in zadovoljstvo naših strank. Vozilo je namenjeno za odvoz bioloških odpadkov iz gospodinjstev..

   
   

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC
IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 2014 – 2016

2014 – 2016 Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN


   
   

OBVESTILO UPORABNIKOM

Uskladitev cen komunalnih storitev z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (ur. List rs, št. 87/2012 in 109/2012)

Spremembe pri oblikovanju cen in nove storitve

   
   

OBVESTILO O PRAZNJENJU GREZNIC

Obvestilo o obveznosti praznjenja grezničnih gošč-blata pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli

   
   

MESTNA BLAGAJNA V ROGAŠKI SLATINI

Mestna blagajna je  pričela poslovati 2. 1. 2013 na obstoječi blagajni v javnem podjetju na sedežu OKP Rogaška Slatina, Celjska cesta 12.  Plačevanje položnic je za občane brezplačno – torej brez provizij. Poravnavanje položnic na javni blagajni je možno le za fizične osebe izključno z gotovinskim plačilom.


   
   

3R APLIKACIJA ''Več kot odpadki''

Naložite si brezplačno aplikacijo na mobilne naprave. 3R – Več kot odpadki aplikacija je uporabna, enostavna in priročna za uporabo ter ponuja možnost za zmanjševanje, ponovno uporabo in recikliranje na vašem območju..

   
   
REKLAMACIJE
Naše podjetje izvaja vrsto komunalnih storitev, pri tem smo stalno prisotni pri vseh občanih vseh šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah, pri izvajanju oskrbe s pitno vodo pa tudi v občini Poljčane ter KS Laporje. Ker se lahko pri izvajanju naših storitev pojavljajo tudi napake, bomo zelo veseli, če nas boste o njih informirali. V ta namen smo pripravili obrazec za prijavo reklamacij, ki je dostopen na naši internetni strani (obrazec za reklamacijo), lahko pa ga dobite tudi na sedežu podjetja.

   
  Obvestila uporabnikom
   

MAJ 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

  • Male komunalne čistilne naprave (MKČN) in nepretočne greznice – obstoječi objekti spremembe zakonodaje

MAJ 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

  • Male komunalne čistilne naprave (MKČN) in nepretočne greznice – obstoječi objekti spremembe zakonodaje